Verlenging TOZO nodig om corona-proof ondernemen mogelijk te maken

Aldus de resultaten van een enquête onder bijna 6000 respondenten, georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in samenwerking met diverse zelfstandigenorganisaties. Het onderzoek gaf tevens aan dat ondernemers, die langdurig kampen met lagere of geen omzetten als gevolg van de coronacrisis, op zoek gaan naar nieuwe manieren om het ondernemerschap voort te zetten.

Zelfstandigenorganisaties zijn van mening dat de overheid dergelijke ondernemers moet steunen in de zoektocht naar andere manieren van inkomstengeneratie. De organisaties hebben aan het ministerie van SZW en EZK (Economische Zaken en Klimaat) gevraagd of de bestaande inkomensondersteuning ook na 1 oktober met 3 maanden verlengd kan worden. Zodoende krijgt de ondernemer meer de tijd om zijn/haar onderneming corona-proof te maken, zonder zich druk te hoeven maken over het gebrek aan inkomen.

Regionaal netwerk

Het onderzoek wijst uit dat ondernemers (met enige moeite) na de grootste klap van de coronacrisis weer zelfstandig succesvol zijn gaan ondernemen. De behoefte voor financiële steun neemt hierdoor langzaam af. Niet elke sector is echter even succesvol en voor sommigen zijn de problemen nog lang niet voorbij. Derhalve geven zelfstandigen aan dat, waar nodig, zij bereid zijn om hun onderneming aan te willen passen om zich toch verder te blijven ontwikkelen. Maar, daar hoort volgens hen wel een verlenging van inkomensondersteuning bij. Daarnaast pleiten de zelfstandigenorganisaties voor een verdere regionale aanpak. Dit kan in de vorm van ontwikkeladvies of trajecten voor omscholing zijn. Met als doel het kunnen leveren van meer maatwerk door de ondernemers.

Binnenkort gaan zelfstandigenorganisaties in gesprek met het ministerie. De organisaties vragen het kabinet om continue investeringen te doen in de ontwikkeling van het ondernemerschap. Zodoende kunnen ondernemers, ongeacht de omstandigheden, op eigen kracht inkomen genereren.