TOFA

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten is er voor medewerkers met een flexibel contract die bijna of helemaal geen inkomsten meer hebben door de coronacrisis. De regeling bestaat uit een eenmalige uitkering voor de maanden maart, april en mei van 2020.

De regeling is nog niet definitief opgezet, zodra dit wel zo is zullen wij dit uiteraard delen.

Voorwaarden

  • Op 1 april 2020 was de aanvrager minimaal 18 jaar en was de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • Het sociale verzekeringsloon (sv) over de maand februari van dit jaar was minimaal 400 euro
  • Het sv-loon was minimaal 1 euro over de maand maart van 2020
  • Het sv-loon was maximaal 550 euro over de maand april van 2020
  • Het sv-loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan het sv-loon over de maand februari van 2020
  • Er was geen sprake van een uitkering of andere tegemoetkoming over de maand april van 2020

Aanvragen

De hoogte van de TOFA is bruto 550 euro per maand en wordt in één keer uitbetaald over de maanden maart, april en mei van dit jaar.

Er wordt gestreefd naar de opening van het aanvraagloket op 22 juni 2020. Definitief uitsluitsel volgt nog.