Tozo 2

Dit is het verlengde van de Tozo 1 en zal gelden voor de maanden juni, juli, augustus en september van dit jaar. Ongeacht of je de Tozo 1 al ontvangt of niet, onder de gestelde voorwaarden, kun je als ZZP’er de Tozo 2 aanvragen.

Zelfstandigen die de Tozo 1 uitkering niet hebben kunnen middels het reguliere formulier bij hun lokale gemeente de aanvraag voor Tozo 2 doen.

Zelfstandigen die de Tozo 1 uitkering al wel hebben kunnen via een verkort formulier de Tozo 2 aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de Tozo 2 zijn hetzelfde als die van de Tozo 1. Daar is wel bijgekomen dat het partnerinkomen vanaf nu gaat meetellen.

Dit houdt in dat het inkomen van de partner mee gaat tellen bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het inkomen van het huishouden samen boven de 1500 euro per maand (het sociaal minimum voor een huishouden) is, dan kan er geen beroep worden gedaan op de Tozo 2.

Tozo 2 geldt alleen voor de maanden juni tot en met september en kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Maak je al aanspraak op de Tozo 1 voor de maanden juni en/of juli, dan is de Tozo 2 alleen aan te vragen voor de maanden die buiten de Tozo 1 vallen.

Aanvragen

In het onderstaande overzicht van de Rijksoverheid, zie je hoe je de aanvraag Tozo doet. Je kunt het document ook hier downloaden.

aanvraag tozo zzp hoe