Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van deze maatregelen. We leggen je op deze pagina graag uit wat de regeling inhoudt. Hulp nodig? Laat het ons weten, we helpen je graag!

Regeling

ZZP’ers die als gevolg van de coronacrisis inkomen verliezen en onder het sociaal minimum komen, kunnen hun inkomen de komende drie maanden aanvullen tot 1.050 euro. Voor echtparen en mensen die samenwonen (geregistreerd), kinderen hebben en beiden ZZP’er zijn, geldt een maximum van 1.500 euro.

De regeling is als volgt:

 • De regeling geldt voor de maanden maart, april en mei
 • De regeling werkt terug: dus ook als je nu een aanvraag doet, kun je indien van toepassing vanaf 1 maart gebruik maken van de regeling
 • De regeling vult jouw inkomen aan tot maximaal 1.050 euro en in het geval jouw partner ook zelfstandige is en jullie kinderen hebben, tot maximaal 1.500 euro
 • Je vraagt de regeling aan bij jouw (woon)gemeente
 • Er geldt een versnelde procedure: de aanvraag moet binnen 4 weken zijn afgerond door de gemeente
 • Sommige gemeenten besluiten om over te gaan tot een voorschot wanneer de wachttermijn van 4 weken te lang is
 • Je aanvraag moet vóór 31 mei ingediend zijn
 • Je kunt ook een aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal doen van maximaal € 10.517,-. Dit bedrag dien je uiteraard wel terug te betalen. Het rentepercentage is nog niet bekened maar zal in ieder geval onder het bij de Bbz gehanteerde percentage van 8% komen te liggen.

Voorwaarden

De Tozo geldt voor ZZP’er die door de coronacrisis in de problemen komen. Om in aanmerking te komen voor de regeling, dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je inkomen daalt onder het sociaal minimum door de coronacrisis
 • Je werkt minimaal 1.225 uur per jaar als ZZP’er
 • Je stond bij de KvK ingeschreven voordat de noodregeling werd aangekondigd (17 maart om 18:45 uur)
 • Je bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd
 • Woonachtig en regelmatig verblijvend in Nederland
 • Nederlander of daarmee gelijk gesteld
 • Je bent in Nederland actief
 • Je bent ingeschreven bij de KVK en hebt een BTW nummer

Versoepeling van de bestaande regels voor de Bbz

De regels om gebruik te maken van de noodregeling (in feite is dit de bijstand voor zelfstandigen, ook wel Bbz) zijn versoepeld:

 • Er geldt geen vermogenstoets: je hoeft je spaargeld dus niet op te maken voordat je van de regeling gebruik kunt maken
 • Er geldt geen partnertoets: het inkomen van je partner wordt niet meegewogen
 • Het geldt hoeft niet terugbetaald te worden

Aanvragen

In het onderstaande overzicht van de Rijksoverheid, zie je hoe je de aanvraag Tozo doet. Je kunt het document ook hier downloaden.

aanvraag tozo zzp hoe